FMEA
FMEA Analýza možností vzniku vad, jejich příčin a následků a její moderování

CHARAKTERISTIKA 1 DENNÍHO SEMINÁŘE

Dvoudenní workshop zaměřený na procvičení metody FMEA a na získání dovedností pro moderování FMEA týmů. FMEA (Analýza možností vzniku vad, jejich příčin a následků) je účinným nástrojem prevence při plánování a zvyšování kvality výrobků, služeb a veškerých procesů.

Potřeba zavedení a uplatnění této metody je nyní aktuální i v souvislosti s vydáním nové ISO 9001:2015, v níž je jednou z významných změn požadavek na řízení rizik.
Aby bylo dosaženo efektivity práce týmů FMEA, je žádoucí mít vyškolené moderátory FMEA.
Nabídkou tohoto workshopu Vám chceme usnadnit zavedení této metody do Vaší podnikové praxe a naučit Vás moderovat FMEA týmy.

Důraz bude kladen především na procvičení praktických kroků a vypracování projektu, tj. na vlastní aplikaci metody tak, abyste byli schopni po absolvování workshopu aplikovat FMEA ve své podnikové praxi.

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

 • pracovníky útvaru řízení kvality
 • pracovníky konstrukce a přípravy výroby
 • výrobní manažery a pracovníky ve výrobě
 • členy týmů zabývající se plánováním a neustálým zlepšováním

V SEMINÁŘI JSOU PROBÍRÁNY ZEJMÉNA TYTO OBLASTI

 • Účel a užitek FMEA
 • Jaké jsou druhy FMEA
 • Kdy se FMEA vytváří
 • Kdo FMEA vytváří
 • Jak se FMEA vytváří
 • Nejčastější chyby, kterých bychom se měli vyvarovat
 • Metoda práce v týmu
 • Moderování týmu
 • Týmová práce - vypracování projektu
 • Moderování týmu s videozáznamem
 • Prezentace a vyhodnocení projektu
 • Vyhodnocení moderování/videozáznamu
 • Odměnění týmu

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.

Top