DOE
DOE Design of Experiments/Taguchi

Charakteristika 3 denního semináře

Seminář je zaměřen na sofistikovanou metodu statistického návrhu a realizace experimentů s Taguchiho přístupem. Použití metody má obrovský pozitivní dopad na kvalitu a náklady. DOE dává excelentní výsledky ve fázi návrhu výrobku a procesu, ale je vysoce účinný i pro řešení problémů s kvalitou ve výrobě.

Seminář je určen pro

Pracovníky řízení kvality, konstruktéry, procesní inženýry a výrobní manažery.

V semináři jsou probírány zejména tyto oblasti

  • Základy DOE – jednoduché návrhy experimentů s faktory ve 2,3 a 4 úrovních
  • Experimenty s interakcemi faktorů,
  • Experimenty se smíšenými úrovněmi faktorů,
  • Experimenty s opakováním – tzv. robustní návrh a robustní kvalita,
  • Detailní analýza výsledků - ANOVA , poměr signál/šum
  • Ekonomické aspekty DOE – úspory nákladů,
  • Vztah ukazatelů DOE a Cpk
  • Plánovaní experimentů – tvorba týmu, vytvoření plánu
  • Praktická cvičení – řešení jednotlivých dílčích úkolů, fiktivní projekt, vlastní projekt.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.

Top