DOE
DOE Design of Experiments/Taguchi workshop

Charakteristika 1 denního workshopu

Workshop je zaměřen na realizaci průmyslových experimentů s Taguchiho přístupem. Použití metody má obrovský pozitivní dopad na kvalitu a náklady. Účelem workshopu je naučit aplikaci v podobě zjednodušené a rychlé realizace metody DOE, a to především ve výrobě.

WORKSHOP JE URČEN PRO

Workshop je vhodný zejména pro pracovníky řízení kvality, procesní inženýry a pracovníky ve výrobě.
Teoretická část je zkrácena na nezbytné minimum (1/2 den) a druhá polovina workshopu je věnována konkrétnímu firemnímu projektu.

Na workshopu jsou probírány zejména tyto oblasti

  • úvod do problematiky
  • jednoduché návrhy experimentů s faktory ve 2, 3 a 4 úrovních
  • OEC - souhrnné hodnotící kritérium pro kvalitu
  • Případová studie, návrh a analýza experimentu „vstřikování plastů"
  • Experimentální procedura
  • Plánování experimentů, včetně brainstormingu na fiktivní projekt
  • Cvičení, vlastní projekt na konkrétním firemním problému

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování workshopu.

Top