DOE
DOE Design of Experiments/Taguchi

CÍL SEMINÁŘE

  • získáte informace o metodě, která má obrovský pozitivní dopad na kvalitu a náklady
  • získáte informace, které Vám usnadní zavedení metody DOE (Techniky plánovaných experimentů) do Vaší podnikové praxe
  • naučíte se aplikovat metodu DOE Taguchiho přístupem ve zjednodušené a rychlé podobě

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

pracovníky řízení kvality, procesní inženýry a pracovníky ve výrobě, členy týmů zabývající se plánováním a neustálým zlepšováním.

PROGRAM

  • úvod do problematiky
  • jednoduché návrhy experimentů s faktory ve 2, 3 a 4 úrovních
  • OEC - souhrnné hodnotící kritérium pro kvalitu
  • Případová studie, návrh a analýza experimentu 
  • Experimentální procedura
  • Plánování experimentů, včetně brainstormingu na fiktivní projekt
  • Cvičení, vlastní projekt na konkrétním firemním problému

METODA VÝUKY

Přednášky, praktická cvičení, týmová práce

TERMÍN  KONÁNÍ

7. 3. 2024

MÍSTO KONÁNÍ

Budova Zepter, 28. října 68/165, Ostrava – Mariánské Hory

ODBORNÝ GARANT A LEKTOR

Dr. Ing. Pavel Blecharz, přednášející pro TQM na VŠB-TU, EkF, Ostrava, člen DOE Expert Group (Detroit, Michigan, USA), member of EAB International Journal of Six Sigma (UK).

ČASOVÝ HARMONOGRAM

  8:30 –  9:00 prezence
  9:00 – 12:00 výuka
12:00 – 13:00 polední přestávka
13:00 – 16:00 výuka

Účastnický poplatek zahrnuje učební materiály a občerstvení.

Termín pro podání přihlášek je nejpozději 5 dnů před konáním akce.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.

Top