DOE
DOE Design of Experiments/Taguchi

CÍL SEMINÁŘE

 • informace jak postupovat při aplikaci DOE
 • praktickou zkušenost s aplikací DOE
 • znalosti a dovednosti, které Vám umožní stát se aktivními členy týmů DOE

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

 • pracovníky útvaru řízení kvality
 • pracovníky konstrukce a přípravy výroby
 • výrobní manažery a pracovníky ve výrobě
 • členy týmů zabývající se plánováním a neustálým zlepšováním
 • interní i externí auditory kvality

PROGRAM

 • Navrhování experimentů podle standardních soustav (Taguchi)
 • Analýza experimentálních dat (průměrné účinky, optimum, optimální hodnota)
 • Plánování experimentů (brainstorming, screening, nastavení faktorů)
 • Projekt

METODA VÝUKY

Přednášky, praktická cvičení, týmová práce

ODBORNÝ GARANT A LEKTOR

Dr. Ing. Pavel Blecharz – přednášející pro TQM na VŠB-TU, EkF, Ostrava, člen DOE Expert Group (Detroit, Michigan, USA), member of EAB International Journal of Six Sigma (UK).

ČASOVÝ HARMONOGRAM

  9:00 – 9:30 prezence
  9:30 – 11:00 teoretický úvod
11:00 – 12:30 vypracování projektu
12:30 – 13:30 polední přestávka
13:30 – 15:30 dokončení projektu
15:30 – 16:30 prezentace a vyhodnocení projektu

Top