IATF 16949
CONTROL PLAN (v souladu s IATF 16949)

Seminář zaměřený na vysvětlení metodiky Control planu (Plánu kontroly a řízení) - jednoho z nástrojů zabezpečení kvality, který vyžaduje norma IATF 16949.

Dobře vytvořený Control plan hraje velmi významnou úlohu při nastavování efektivní kontroly výrobku a výrobních procesů a ačkoliv jsou Control plany standardem v automobilovém průmyslu, mohou mít velký přínos pro zlepšení kvality i v jiných odvětvích.

CÍL SEMINÁŘE

 • Vysvětlit účastníkům důležitost správně vytvořeného Control planu
 • Seznámit účastníky s tím, kdy, kdo a jak tento plán vytváří
 • Naučit účastníky tento plán tvořit

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

 • pracovníky útvaru řízení kvality
 • pracovníky vývoje a konstrukce
 • pracovníky útvaru přípravy výroby
 • technology
 • manažery projektu
 • výrobní manažery a pracovníky ve výrobě
 • pracovníky technické kontroly
 • auditory kvality

PROGRAM

 • Kdy, kdo a jak Control plan vytváří
 • Co to je Control plan, požadavky na jeho aplikaci a obsah
 • Etapy Control planu (prototypový, pro ověřovací sérii, pro sériovou výrobu)
 • Struktura a prvky Control planu (všeobecná data, kontrola produktu, metody řízení procesu, plán reakce a opatření k nápravě)
 • Vazba Control planu na výrobní a kontrolní instrukce
 • Návaznost Control planu na FMEA
 • Zvláštní znaky, jejich klasifikace a dopad do Control planu
 • Praktické zkušenosti s Control plany

METODA VÝUKY

Online školení

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Seminář probíhá online prostřednictvím aplikace ZOOM. Účastník obdrží dva dny před začátkem semináře společně s materiály v PDF také přihlašovací údaje, pomocí kterých se připojí. Účastník obdrží po absolvování semináře osvědčení ve formátu PDF.

ODBORNÝ GARANT A LEKTOR

Dr. Ing. Pavel Blecharz přednášející pro TQM na VŠB-TU, EkF, Ostrava, člen DOE Expert Group (Detroit, Michigan, USA), member of EAB International Journal of Six Sigma (UK);
Ing. Dagmar Zindulková interní auditorka IATF 16949

ČASOVÝ HARMONOGRAM

1. den:
8:45 - 9:00 prezence
9:00 - 13:00 výuka

2. den:
9:00 - 13:00 výuka

Top