APQP
APQP Pokročilé plánování kvality - 2. vydání, vč. PPAP

CHARAKTERISTIKA 1 DENNÍHO SEMINÁŘE

Seminář je zaměřen na plánování kvality podle APQP:2008 (2.vydání) řady QS 9000, čili dle požadavků amerického automobilového průmyslu. Jsou zde ukázány jednotlivé kroky plánování, naznačeny některé postupy a metody a je provedeno závěrečné shrnutí do procedury PPAP.

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

Pracovníky kvality a pracovníky ze všech dalších oblastí, kteří jsou členy plánovacího týmu (konstrukce, technologie, výroba, atd.).

Ačkoliv je APQP určeno primárně pro automobilový průmysl, inspiraci zde obvykle nachází i firmy z jiných odvětví.

V SEMINÁŘI JSOU PROBÍRÁNY ZEJMÉNA TYTO OBLASTI

  • Základní pojmy a definice, seznam kroků APQP
  • Plán a definování programu, cíle pro návrh
  • Vývoj a návrh výrobku
  • Vývoj a návrh procesu
  • Testování a validace, ověřovací výroba, způsobilost procesu
  • Zpětná vazba a nápravná opatření
  • Plány řízení a kontroly
  • PPAP 4. Vydání
  • Cvičení, zahrnuje jednoduché aplikace vybraných metod APQP

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.

Top