Aktuálně vypsané kurzy pro veřejnost
Analýza vadných dílů z provozu & standard pro audit (VDA svazek 2018)

CÍL SEMINÁŘE

Seznámit s metodikou VDA Uvedení na trh a péče o zákazníka – Analýza vadných dílů z provozu & standard pro audit – 2. přepracované vydání, listopad 2018 (české 2019). Po prvním vydání svazku VDA Analýza vadných dílů z provozu z roku 2009 a standardu auditu z roku 2011 došlo k zásadnímu přepracování a sloučení obou publikací. Vydání z roku 2018 přináší aktualizaci a optimalizaci se zohledněním shromážděných zkušeností s aplikací tohoto procesu v posledních letech. Změny v IATF 16949:2016 a VDA 6.3 vyžadují od dodavatelů již v procesu návrhu a vývoje vypracování konceptu záruční analýzy dílů z provozu. Zvláště při náběhu nových vozů a systémů musí probíhat analýza tak rychle a účinně, aby bylo možné včas odstranit slabiny konceptu a výpadky funkce. Proces analýzy vadných dílů z provozu („z pole") musí být kromě toho integrován do systému managementu dodavatele a musí obsahovat rozhraní k ostatním procesům jako např. bezpečnost produktu (sledování trhu).

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

pracovníky návrhu a vývoje, výroby, oddělení reklamací, kvality a prodeje v dodavatelských společnostech uznávajících VDA standardy (VW Group, BMW Group, Daimler Group atd.).

PROGRAM

 • Úvod -  výchozí situace, cíl
 • Proces analýzy vadných dílů
 • Proces NTF
 • Proces řešení problémů
 • Plánování procesu analýzy vadných dílů
 • Ukazatele
 • Proces neustálého zlepšování (KVP)
 • Strategie výběrových kontrol
 • Logistika
 • Rozhraní a výměna informací
 • Sledování selhání dílů v provozu
 • Standard pro audit

METODA VÝUKY

Výklad, praktické ukázky, diskuse, konzultace praktických zkušeností a příklady z praxe 

TERMÍN  KONÁNÍ

3. 4. 2024

MÍSTO KONÁNÍ

Budova Zepter, 28. října 68/165, Ostrava – Mariánské Hory

ODBORNÝ GARANT A LEKTOR

Ing. Jaroslav Schwarz - v oblasti automotive a managementu kvality působí od roku 2000. Spolupracuje na vývoji světlometů a zadních skupinových svítilen v oddělení vývojové kvality ve společnosti HELLA Autotechnik NOVA.  

ČASOVÝ HARMONOGRAM

  8:30 –  9:00 prezence
  9:00 – 12:00 výuka
12:00 – 13:00 polední přestávka
13:00 – 16:00 výuka

Účastnický poplatek zahrnuje učební materiály a občerstvení.

Termín pro podání přihlášek je nejpozději 5 dnů před konáním akce.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.

DOPORUČENÍ: 

Seminář Uvedení na trh a péče o zákazníka – Analýza vadných dílů z provozu & standard pro audit navazuje na seminář Vznik produktu – zajišťování stupňů zralosti pro nové díly a Výroba a dodávání produktu – Robustní výrobní proces. 

Top