Společnost P.Q.M.

Firma P.Q.M., česko – švýcarská spol. s r. o. se sídlem v Ostravě, a detašovaným pracovištěm v Badenu (Švýcarsko), byla založena v roce 1998, dohodou mezi českými a švýcarskými odborníky na kvalitu, kteří předtím působili v různých jiných institucích.

P.Q.M. poskytuje poradenské a vzdělávací služby v oblasti managementu kvality. Organizuje semináře pro odbornou veřejnost a také firemní kurzy a workshopy.  Tyto služby jsou dle potřeb  přizpůsobeny požadavkům zákazníka jak z hlediska obsahu, tak i z hlediska času. Samozřejmou součástí služeb, které P.Q.M. poskytuje, je i poradenství v oblasti kvality.

pqm@pqm.cz

 

Vedoucí pracovníci firmy:

D.Zindulková - jednatel.  Od roku 1994 působí jako lektorka, poradkyně a auditorka managementu kvality. Je auditorkou  IATF 16949 a EOQ TQM Assessor. Působí rovněž jako členka redakční rady časopisu Kvalita.

K.Frühauf - společník (Švýcarsko). Člen redakční rady (EAB) časopisu Software Quality Professional (vydavatel American Society for Quality (ASQ)) Software Division a člen redakční rady časopisu Kvalita. Zastává funkci tajemníka EOQ (Evropská společnost pro jakost), sekce Jakost softwaru . Od roku 1992 je členem programové komise EOQ konferencí pro kvalitu software a všech světových kongresů kvality software.

P. Blecharz - spolupracovník. Přednášející pro TQM na VŠB-TU EkF Ostrava, člen DOE Expert Users Group (Detroit), člen redakční rady časopisu (EAB) International Journal of SIX SIGMA (Glasgow) a člen redakční rady časopisu Kvalita, autor mnoha článků v odborných časopisech ohledně aplikace metod kvality v automobilovém průmyslu.

 

Další vybraní spolupracovníci:

Ranjit Roy - prezident a jednatel americké společnosti Nutek,Inc. (Detroit, USA), autor software pro DOE Qualitek-4, člen vědecké rady AOQ (Americké společnost pro kvalitu), Profesor na univerzitě Oakland (Michigan, USA), certifikovaný instruktor společnosti Ford Motor.

Larry R. Smith - herritage chief quality manager (Ford Motor, Dearborn, USA), člen redakční rady časopisu (EAB) International Journal of SIX SIGMA (Glasgow), Master Black Belt level.


P.Q.M. dále trvale spolupracuje se skupinou odborníků na kvalitu. Kritérium pro jejich výběr je především vysoká odbornost spojená s praktickými zkušenostmi. Preferujeme specialisty, kteří dokážou hledat novátorské cesty vzdělávání a v rámci poradenství uplatňovat poznatky z jednotlivých oborů v praxi.